Zelená domácnostiam
Daikin Altherma tepelné čerpadlo pre komerčné budovy

Komerčné objekty

V odbore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) je Daikin svetovým lídrom. Technológie, ktoré vyvíja určujú svetové štandardy. Pre všetky typy objektov preto máme to najefektívnejšie riešenie na trhu.

• obchody

• kancelárie

• banky

• hotely, reštaurácie

• apartmány a bytovky

• verejné budovy, školy

• šport a voľný čas

• sklady, výroba, priemysel

• dátové centrá

• ... a mnohé iné 

Kompletné riešenie Daikin

Daikin navrhuje svoje systémy ako modulárne. Vďaka tomu je možné pripájať viacero spotrebičov k jednému zdroju, alebo spájať viacero zdrojov do jedného efektívneho celku. Maximálny výkon pritom nie je obmedzený. Technológia variabilnej teploty chladiva zabezpečuje najvyššie účinnosti, nech je oblasť použitia akákoľvek. Dôraz sa kladie na sezónnu účinnosť. Oproti iným systémom môže úspora dosiahnuť až 50%. Kompletné riešenie Daikin umožňuje návrh, realizáciu a údržbu vášho integrovaného systému riadenia klímy jediným dodávateľom.