Zelená domácnostiam


Zhodnotenie tepelných strát objektu

Presný údaj o tepelných stratách objektu je nevyhnutným parametrom pri návrhu vykurovacieho systému. Tepelná strata alebo tepelná záťaž budovy sa zisťuje výpočtom a nedá sa odhadnúť. Bez týchto výpočtov nie je možné zodpovedne navrhnúť ani tepelné čerpadlo ani systém distribúcie tepla (radiátory, podlahové vykurovanie...).

Pokiaľ týmto údajom nedisponujete, požiadame Vás o podklady a výpočty Vám urobíme my.

Návrh vykurovacieho systému a tepelného čerpadla

Druh distribučného systému, teplotný spád vykurovacieho média, tepelný výkon, spôsob regulácie a tepelný zdroj sú prvkami tvoriacimi jeden celok. Samotný návrh by mal preto počítať so všetkými prvkami a ich interakciou. Tepelné čerpadlo sa navrhuje s úmyslom zabezpečiť jeho čo najúspornejšiu prevádzku. Pri nesprávnom návrhu sa tak môžu stretnúť zbytočne vysoká investícia s neefektívnou prevádzkou.

Poradenstvo v oblasti energetiky budov

Ekonomika prevádzky s ohľadom na životné prostredie by mali byť témou každého investora. Vybrať si tú správnu technológiu dnes nie je vôbec jednoduché. My tejto téme rozumieme.