Zelená domácnostiam


Montáž tepelných čerpadiel na kľúč

Po návrhu tepelného čerpadla nasleduje druhý krok, montáž na kľúč. Na kľúč znamená, že všetko od dodávky až po zaškolenie obsluhy je naša starosť. Tepelné čerpadlo vám dopravíme, namontujeme, uvedieme do prevádzky a zaškolíme jeho obsluhu. Každý z týchto bodov je dôležitý a má vplyv na správnu prevádzku a životnosť zariadenia.

Montáž tepelného čerpadla môže vykonávať len zaškolený pracovník s príslušnými štátnymi oprávneniami. Uvedením do prevádzky sa myslí najmä správne nastavenie pre konkrétny objekt a jeho potreby. Výnimku tvorí iba pripojenie na vykurovací systém. Niektoré najmä zložitejšie systémy si vyžadujú ruku človeka, ktorý ich navrhol a nesie za ne zodpovednosť. Ak sme vám dodávali komplexné riešenie je to samozrejme naša starosť.

Záručný a pozáručný servis tepelných čerpadiel DAIKIN

Ako autorizovaný partner spoločnosti DAIKIN poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis pre tepelné čerpadlá Daikin Altherma, ako aj profylaktické prehliadky. Tie sú potrebné pre zachovanie správnej funkčnosti a efektívnosti systému.