Zelená domácnostiam
Technológia tepelné čerpadlo ako funguje

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je technické zariadenie, ktoré transportuje teplo z jedného prostredia do iného. Napríklad z okolitého vzduchu do vykurovacieho systému. Na tento prenos sa spravidla využíva elektrická energia. Okamžitý pomer medzi získanou a spotrebovanou energiou sa nazýva COP (Coeficient Of Performance). Napríklad COP 4 znamená, že z 1 kW elektrickej energie získame 4 kW tepelnej energie. Inými slovami COP 4 znamená 400% účinnosť. Tepelné čerpadlá využívajú energiu s obnoviteľných zdrojov a preto sú nielen ekonomické ale aj ekologické.

Sezónna účinnosť - SCOP verzus COP

Základným parametrom hovoriacim o účinnosti tepelného čerpadla je parameter COP (koeficient účinnosti). COP sa určuje pre konkrétne stavy zvlášť. Napr. pre teplotu vzduchu 7 °C a teplotu vykurovacej vody 35 °C. V praxi sa ale tieto stavy neustále menia. Preto je tento údaj dnes už nahrádzaný údajom SCOP, ktorý hovorí o celosezónnej účinnosti. Zahŕňa spotrebu všetkých súčastí tepelného čerpadla (nie len kompresora), vrátane strát pri odovzdávaní tepla a odmrazovaní vonkajšej jednotky. SCOP je preto pre užívateľa oveľa dôležitejší údaj ako COP.