Zelená domácnostiam
Daikin Altherma tepelné čerpadlo pre bytové a apartmánové domy

Tepelné čerpadlá pre bytové domy

Nech je Vaša potreba akákoľvek, máme pre Vás optimálne, ekonomicky výhodné riešenie.

• bytové domy - moderné a ekonomické centrálne vykurovanie

• apartmánové domy a hotely - maximálny komfort a vysoká účinnosť

• samostatné byty - absolútna kontrola a najnižšie možné ročné náklady

 

Daikin Altherma FlexType

Je energeticky vysoko účinný systém pre vykurovanie obytných a pracovných priestorov. Vhodný pre všetky distribučné systémy (radiátory, podlahovka, fan-coily, konvektory). Režim vykurovania, chladenia či ohrev TÚV sa ovláda v každej bytovej jednotke samostatne. Tento systém výrazne znižuje prevádzkové náklady a zároveň znižuje dopad na životné prostredie.

 

Stručný popis

Systém je zložený z jednej alebo viacerých vonkajších jednotiek a z vnútorných jednotiek umiestnených v jednotlivých bytoch, príp. centralizovane v spoločnej kotolni. Vnútorné jednotky zabezpečujú pre každý byt vykurovanie (chladenie) a prípravu TÚV. Činnosť celého systému je riadená sofistikovanou logikou na základe požiadaviek z jednotlivých bytov. Každý byt si tak vie manažovať komfort samostatne. Teplo odoberané pri chladení sa môže využiť na ohrev TÚV v rovnakom alebo inom byte.

 

Technické parametre

Výkonové rady: od 20 kW
Bytové jednotky: 5 - 16kW
SCOP podľa zaťaženia a geografickej polohy (určujeme pre každý objekt zvlášť)
Režim činnosti: vykurovanie / chladenie
Riadenie výkonu: inverterom riadený (kompresor)
Obehové čerpadlo: elektronicky riadené (ECM)
Prevádzkový rozsah: -20°C až +45°C
Teplota vykurovacej vody: +25°C až +80°C
Chladivo: R-410A, R-134a

Bytové domy

 

Apartmánové domy a hotely

 

Samostatné byty

Systémy spoločnosti DAIKIN sú navrhované ako univerzálne. Preto ich je možné napojiť na staršie centrálne rozvody. inštalovaním technológie DAIKIN

získate moderné a ekonomické vykurovanie s nízkou dobou návratnosti.

 

Daikin Altherma Flex Type spája maximálny komfort s vysokou ekonomikou prevádzky. Umožňuje individuálne teplotné podmienky v každom apartmáne zvlášť. Odpadové teplo pri chladení využíva na ohrev TÚV.

 

Tepelné čerpadlá Daikin Altherma sú vhodné aj na vykurovanie samostatných bytov. Vhodné sú aj pre radiátory aj pre nízkoteplotné systémy. Výhodami sú absolútna kontrola komfortu a najnižšia ročná prevádzka.