Zelená domácnostiam
Daikin Altherma vysokoteplotné čerpadlo

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda


Daikin Altherma HT

Riešenie pre vysokoteplotné vykurovacie systémy (požiadavka teploty vykurovacej vody nad 55°C). Napríklad pri rekonštrukcii starších domov s radiátormi. Daikin Altherma HT je jediné tepelné čerpadlo vzduch - voda na svete, ktoré dokáže ohriať vykurovaciu vodu až na +80°C. Inštalácia je taktiež jednoduchá a rýchla, hotová v priebehu niekoľkých hodín.

 

Stručný popis

Systém využíva kaskádové zapojenie dvoch kompresorov s dvoma rôznymi druhmi chladiva. Rozmerovo ostáva veľmi kompaktný, skladá sa z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky (hydroboxu). Vonkajšia jednotka získava teplo z okolitého vzduchu a odovzdáva ho vnútornej jednotke. V tej sa potom pomocou druhého okruhu chladiva a kompresora zvyšuje teplota vody až do maximálnych 80°C bez použitia elektrického ohrevu. Vnútorná jednotka je voľne stojaca a môže mať integrovaný zásobník TÚV.

Technické parametre

Výkonové rady: 11/14/16kW (pre vyššie výkony je možné kaskádové zapojenie)
Výkon záložného ohrievača: 6kW (voliteľný doplnok, inštaluje sa externe)
SCOP podľa zaťaženia a geografickej polohy (vypočítavame osobitne pre každý objekt)
Režim činnosti: len vykurovanie
Riadenie výkonu: inverterom riadený (kompresor)
Obehové čerpadlo: elektronicky riadené (ECM)
Prevádzkový rozsah: -20°C až +35°C
Teplota vykurovacej vody: +45°C až +80°C
Chladivo: R-410A, R-134a

Najlacnejšia príprava TÚV

 

Najvyššia sezóna účinnosť

 

Univerzálne použitie

Tepelné čerpadlo pripravuje teplú vodu s účinnosťou priemerne až 3 krát vyššou ako klasický bojler. Inteligentné riadenie k tomu zohľadňuje požiadavky na objem a teplotu vody počas dennej aj týždennej doby. Možné je aj pripojenie slnečných kolektorov - aj dodatočne a bez nutnosti výmeny zásobníka.

 

Každá výkonová trieda má kompresor presného výkonu. Prevádzka je optimalizovaná pri všetkých vonkajších teplotách a teplotách vykurovacej vody vďaka individuálne dimenzovaným výmenníkom a tlakovým snímačom. Kladie sa dôraz na spotrebu všetkých ostatných komponentov.

 

Daikin Altherma HT sa môže pripájať aj do starších vykurovacích systémov. Jednoducho tak nahradí starý kotol bez nutnosti výmeny potrubia či radiátorov. Jedinečná technológia zabezpečuje maximálnu úsporu a komfort bez použitia elektrického záložného zdroja aj pri najnižších teplotách.